ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА

Среда, 24.10.2018

Конференција за печат 11.00-12.00 h

Регистрација и Канцеларија на Форумот 14.00-18.00 h

Музички натпревар, загревање 12.00-18.00 h

Добредојде на специјалните гости 19.30-23.30 h

Делегациите за Младинска размена Get Together 19.30-23.30 h

Делегациите замузички натпревар Get Together 19.30-23.30 h

Четврток, 25.10.2018

Регистрација и Канцеларија на Форумот 09.00-18.00 h

Програма на Форумот 10.00-17.45 h

Церемонија на Свечено отворање 18.00-19.30 h

Get Together 19.45-21.15 h

Петок, 26.10.2018

Регистрација и Канцеларија на Форумот 09.00-18.00 h

Програма на Форумот 09.00-18.30 h

Host Evening 19.30-23.30 h (hotel Holiday Inn)

Сабота, 27.10.2018

Регистрација и Канцеларија на Форумот 09.00-15.00

Програма на Форумот 09.00-15.00 h

Церемонија на свечено затворање 15.15-16.15 h

Supervisory Committee Europa Forum 2019 16.30-18.00

Гала Вечер 19.30-20.30 h (hotel Aleksandar Palace)

No pages found.